Audit

Audit Analyst – Audit Commercial – Praha

Audit Analyst – Audit Commercial – Praha

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., KPMG Česká republika Audit, s.r.o., KPMG Advisory, s.r.o., KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Společní správci:
KPMG Česká republika, s.r.o., IČO: 00553115, Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600
KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600
KPMG Advisory, s.r.o., IČO: 27570193, Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600
KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 24733598, Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje

Kontaktní údaje


Adresa *Vzdělání

Jazyky

Přílohy

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.