Audit Financial Services – Analyst Praha

Vyplň nám prosím jednotlivá políčka níže. Pokud chceš, můžeš nám poslat životopis nebo odkaz na profil na LinkedInu. Nutnost to ale není.

Audit Financial Services – Analyst Praha

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., KPMG Česká republika Audit, s.r.o., KPMG Advisory, s.r.o., KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Společní správci:
KPMG Česká republika, s.r.o., IČO: 00553115, Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600
KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600
KPMG Advisory, s.r.o., IČO: 27570193, Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600
KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 24733598, Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jsem informován o tom, jakým způsobem KPMG Česká republika a její právní entity, zpracovávají moje osobní údaje v souvislosti s výběrovým řízením, zejména o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou moje osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou moje osobní údaje předávány. Na odkazu níže, naleznete podrobné informace a také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.
https://home.kpmg.com/cz/cs/home/misc/informacni-memorandum-pro-uchazece.html
Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.

Nastavení cookies